Regler för medverkan på vår julmässa

- Viktigt, läs igenom!

Skriv gärna ut reglerna och behåll en kopia. Klicka här för att ladda ner våra regler i PDF. Dessa regler ska läsas igenom och godkännas som en del i avtalet mellan mässan och utställare.

Anmälan och avtal

Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast angivet datum och är bindande efter signerad orderbekräftelse av utställaren. Avtal har träffats först när bokning orderbekräftats och monterplats har slutbetalats.

Betalning

Ni får två delfakturor på monterhyran. Vid obetald hyra kan platsen avbokas direkt efter sista respektive betalningsdag och erbjudas annan utställare. Det påverkar dock ej utställarens betalningsskyldighet om inget annat avtalats. Förseningsavgift på obetalda fakturor utgår på 500 kr.

Avbokning

Vid avbokning från 30 april till 60 dagar innan mässtart debiteras 1000 kr. Därefter debiteras hela monteravgiften. Vid avbokning fram t.o.m 2 veckor före mässans start p.g.a sjukdom (uppvisande av läkarintyg krävs) debiteras 1000 kr, därefter debiteras hela monteravgiften.

Incheckning & Uppackning

Alla utställare måste ovillkorligen checka in på mässkontoret vid ankomst. Uppackning sker dagarna före öppning och ska vara färdigställd dagen innan mässan startar. Ingen uppackning får inledas på öppningsdagen. Personal finns på plats veckan innan mässöppning, hör gärna av er om ni vill packa upp tidigare i veckan.

Montrar

Mässans tema är gammaldags traditionell svensk julmässa och vi ber er tänka på det när ni dekorerar er monter. Huseby Bruk förbehåller sig rätten att begära ändring i montrar före eller under mässans gång samt ändra monterplaceringar, produktexponering och vilka produkter som får förekomma på mässan. Monter och produkter godkänns vid syn på plats.
Inga neonfärgade skyltar eller »extrapris« – erbjudanden får förekomma. Inga spikar eller uppfästningar som lämnar märken får göras i befintliga väggar och tak. Utställare ansvarar för städning runt sina egna montrar. Det gäller upplockning av eget skräp, tandpetare, muggar etc. Utställare ska själva ha med sig och slänga sina egna soppåsar. Ingen varumärkes- eller annan reklam för andra eller annat än den egna godkända produkten får förekomma. Ingen reklam får föras utanför den egna montern.

Monterplats

Utställare accepterar anvisad monterplats i samband med orderbekräftelse och betalning och förstår att monter plats kan ändras fram till mässans start. OBS! Monterplatser kan skifta i fråga om värme, golvunderlag, väggar, allmänljus etc. beroende på miljö och lokal. Vissa lokaler som Masugnen har ej full rumsvärme varför utställare kan behöva varma kläder. Inga egna värmefläktar eller elektriska värmekällor får förekomma utan godkännande. Utställare ska ha egen LED-belysning (max 400 w) då mässan inte kan garantera fullgod belysning i monter. Levande ljus är förbjudet i alla lokaler inomhus och i tälten. OBS att endast LED-lampor får användas i montrar!

Eget hantverk

Hantverk ska vara huvudsakligen egentillverkat i Sverige av den som säljer monter. Mässan har ensam rätt att avgöra vilka utställare som får förekomma på mässan. Mässan äger rätt att avvisa produkter som ej föranmälts eller som ej är att betrakta som eget hantverk. Enbart föranmälda och godkända produkter får säljas i montrar. Försäkring, skadeansvar och tillstånd Utställare ska ha utställarförsäkring eller företagsförsäkring. Klarkullen har ansvarsförsäkring som täcker skador orsakade av mässan. Mässan påtar sig inget ansvar för materiella skador, stöld eller personskador orsakade av olyckshändelser, besökare, brister i befintliga lokaler under uppackning, nedpackning eller mässans gång. Utställare medverkar på dessa villkor och ska teckna egen försäkring som täcker stöld och skador på sak och person. Alla som säljer produkter med särskilda tillståndskrav har ansvar för att tillstånd från berörda myndigheter finns och kan uppvisas under mässan. Du söker tillstånden i din hemkommun. Lagen om märkning på sådana produkter ska också följas. Det gäller t.ex. hudvårdsprodukter, hygienprodukter, livsmedel, alkoholhaltiga drycker m. m.

Leveranser och bilar på området

Inga bilar får finnas på mässområdet 30 minuter före öppning, eller under mässans öppethållande, detta gäller även leveranser till utställare. Utställare ansvarar själva för mottagande av leveranser, mässan har inte möjlighet att ta emot några leveranser! Mässområdet är av säkerhetsskäl avspärrat med bom och pollare vid vardera infartsväg under mässans öppettider och nattetid. Bommarna öppnas senast en timme innan mässöppning och stängs en timme efter stängning. De öppnas inte för utställare under andra tider än de utsatta. Utställare ansvarar för att planera in leveranser och bilfärder efter anvisade tider. Behöver ni använda bil under dagarna hänvisas ni till utställarparkeringen vid entrén, utanför mässområdet.

Parkering

Parkering ska ske på utställarparkering som anvisas för respektive lokal. Kylbilar ska föranmälas och parkeras på angiven plats. Vid behov av handikappsparkering ska detta anmälas till mässarrangör i god tid och kompletteras med kopia av giltigt handikappstillstånd.

Förbehåll

Mässan förbehåller sig rätten att när som helst avvisa icke godkända och även i förhand godkända produkter och utställare som mässan inte betraktar som bra kvalitet och/eller eget hantverk. Vid överträdelse av regler för medverkan kan utställare med personal avvisas från mässan. Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot arrangören resa krav om återbetalning av erlagda avgifter eller om skadestånd. Om det på grund av omständigheter som arrangören inte kan råda över sker inskränkningar i uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten är utställaren inte berättigad att återfå hela eller del av monterhyran, inte heller erhålla någon form av skadestånd. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat och kommun, strejk, lock-out, brand eller annan med dessa jämförlig händelse arrangören tvingas ställa in eller skjuta upp arrangemanget återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller mot svarande plats så snart mässan kan hållas igen.