Berne Vilhelmsson

snickeriet

Näverfat och korgar i olika modeller, näverhus, adventsstjärnor samt svepfat och svepkorgar.
076-8301217

 

Till alla utställare