Ostmästare Anders Drott

hyvleriet

Ostmästare med 43 år i branchen. Unika julostar, bl.a. den omtyckta ”Dunderklumpen”.
070-8838708
www.ostmaster.se

Till alla utställare